เครื่องช่างน้ำหนักทั้งหมด

เครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุกระบบดิจิตอล (Truck scales)

โหลดเซลล์เครื่องชั่งรถยนต์ ZEMIC HM9B-C3

เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลระดับพื้นและแบบฝังบ่อ (Floor scales)

HFS-Floorscales

เครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุกระบบดิจิตอล (Truck scales)

เครื่องชั่งรถบรรทุก

เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลระดับพื้นและแบบฝังบ่อ (Floor scales)

โหลดเซลล์เครื่องชั่ง TEDEA-HUNTLEIGH 3410

เครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุกระบบดิจิตอล (Truck scales)

เครื่องชั่งรถบรรทุกแบบลอยหน้าคอนกรีต

เครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุกระบบดิจิตอล (Truck scales)

โหลดเซลล์เครื่องชั่งรถบรรทุก KELI ZSF-A

เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลระดับพื้นและแบบฝังบ่อ (Floor scales)

เครื่องชั่ง T6F

เครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุกระบบดิจิตอล (Truck scales)

เครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก พิกัด 60-80 ตัน

เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลระดับพื้นและแบบฝังบ่อ (Floor scales)

SW-FM

เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลระดับพื้นและแบบฝังบ่อ (Floor scales)

เครื่องชั่งแบบตั้งพื้นและฝังพื้น BFA231

เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลระดับพื้นและแบบฝังบ่อ (Floor scales)

เครื่องชั่ง 3011-Floor

เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลระดับพื้นและแบบฝังบ่อ (Floor scales)

KW-FM