Showing the single result

เครื่องชั่งน้ำหนักบุคคลตามบ้านเรือนและตามโรงพยาบาล (Personal and Clinical Scales)

เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูง ยี่ห้อ SECA รุ่น 703 ผลิตภัณฑ์ประเทศเยอรมันนี