ลูกตุ้มน้ำหนักชนิดเหล็กหล่อ CRW-10KG IRON WEIGHT

รายละเอียดย่อ :
ลูกตุ้มน้ำหนักชนิดเหล็กหล่อ
– พิกัดกำลัง 10kg
– CLASS M2
– ผ่านตรวจรับรองจากสำนักชั่งตวงวัด กระทรวงพาณิชย์
– ตราครุฑประทับ สามารถใช้งานทดสอบได้ถูกต้องตาม กม.ที่เกี่ยวข้องกับการชั่งซื้อขาย
– ผลิตในประเทศจีน
Category: