หน้าจอเครื่องชั่ง Ohaus รุ่น “Defender 3000(T32XW)”