หัวอ่านเครื่องชั่งรถบรรทุก Controller INDICATOR Commandor CT-04