หัวอ่านเครื่องชั่งรถบรรทุก  INDICATOR ยี่ห้อ Commandor รุ่น HP-12