เครื่องชั่งกันน้ำวางบนโต๊ะ Desktop Scale 3, 6, 15, 30 kg, S.S. Type