เครื่องชั่งคำนวณราคา

รายละเอียดย่อ :
* พิกัดกำลัง 30 kg (1/ 7,500 division)
* ความละเอียด 5 g.
* ตัวเลข LED สีแดง สูง 14 มม. จำนวน 3 จอ
มองได้สองด้าน ( ผู้ซื้อ ผู้ขาย )
* เลือกราคาต่อหน่วย ต่อ กก. หรือต่อขีด 100 ก.
* โปรแกรม : หักน้ำหนักภาชนะ, คำนวณราคา,
ทอนเงิน (ธนบัตรไม่เกิน 500 บาท)
* จานสแตนเลส 240 x 290 mm
* พลังงาน : Rechargeable battery ใช้งานต่อเนื่องได้ 60 ชม.
หรือเลือกใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V.
* ผ่านการตรวจรับรองจากสำนักชั่งตวงวัด กระทรวงพาณิชย์