เครื่องชั่งดิจิตอล 30 kg / 1 g CDR-30

รายละเอียดย่อ :
* พิกัดกำลัง 30 kg ละเอียด 1 g
* ตัวเลข LED สีแดง 0.56 นิ้ว
* จานสแตนเลส 218 x 260 mm
* โปรแกรม : Tare หักน้ำหนักภาชนะ ,
Stand By อัตโนมัิติ เมื่อไม่ใช้งาน 2 วินาที
* พลังงาน : Rechargeable battery ใช้งานต่อเนื่องได้ 60 ชม. หรือเลือกใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V.