เครื่องชั่งตั้งโต๊ะ1.5กิโล รหัส IDS814-1.5K ยี่ห้อ SDS รุ่น IDS814