เครื่องชั่งตั้งโต๊ะ30กิโล รหัส IDS814-30K ยี่ห้อ SDS รุ่น IDS814