เครื่องชั่งตวงอาหาร2.25กิโลกรัม รหัส 1122-2000 ยี่ห้อ TANITA รุ่น 1122