เครื่องชั่งตั้งโต๊ะ พิกัดกำลัง 15 kg

รายละเอียดย่อ :
เครื่องชั่งตั้งโต๊ะ พิกัดกำลัง 15 kg (1/75,000 division) เหมาะสำหรับชั่งสินค้าทั่วไป และธุรกิจไปรษณีย์เอกชน