เครื่องชั่งตั้งโต๊ะ รหัส QHW-R+3 ยี่ห้อ TSCALE รุ่น QHW