เครื่องชั่งนับจำนวนดิจิตอลและพิมพ์สติ๊กเกอร์ SPC310 รหัส SPC310-EA4050-60kgยี่ห้อ Pris (พริส)