เครื่องชั่งนับจำนวน1000kg รหัส CAS ECB-1T ยี่ห้อ CAS รุ่น ECB