เครื่องชั่งนับจำนวน2000kg รหัส CAS ECB-2T ยี่ห้อ CAS รุ่น ECB