เครื่องชั่งนับจำนวน300kg ยี่ห้อ CAS รุ่น ECB ขนาดแท่น 80*80cm.