เครื่องชั่งนับจำนวน6กิโลกรัมรหัส DRC-6 ยี่ห้อ CST รุ่น DRC