เครื่องชั่งนำหนักแบบนั่ง BW-3133 NAGATA

รายละเอียดย่อ :
เครื่องชั่งน้ำหนักแบบนั่ง
พิกัดกำลัง 250 kg ค่าละเอียด 100g (0.1 kg)
พื้นที่สำหรับนั่ง ขนาด 480 x 500 mm
ผลิตภัณฑ์ของประเทศไต้หวัน