เครื่องชั่งน้าหนักพร้อมรถเข็น M503 TSCALE

รายละเอียดย่อ :
เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมรถเข็น พร้อมราวจับ 1 ด้าน
พิกัดกำลัง 300 kg ค่าละเอียด 0.1 kg
พื้นที่ชั่งน้ำหนัก 880 x 840 mm
ผลิตภัณฑ์ของประเทศไต้หวัน