เครื่องชั่งน้าหนักเด็กและวัดความยาว M101 TSCALE

รายละเอียดย่อ :
เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กระบบดิจิตอล
– พิกัดกำลัง 15 kg ละเอียด 5 g
– วัดความยาวของเด็ก 40 – 80 cm
– Drinking Function : น้ำหนักของน้ำนมที่ทารกดื่ม ก่อนและหลัง
– ผลิตภัณฑ์ของประเทศไต้หวัน