เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลและอุปกรณ์วัดส่วนสูง

รายละเอียดย่อ :
เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลและอุปกรณ์วัดส่วนสูง
– พิกัดกำลัง 300 kg ละเอียด 50/100g
– วัดส่วนสูง 60 – 200 cm
– ผลิตภัณฑ์ของ Seca ประเทศเยอรมันนี