เครื่องชั่งน้ำหนักบุคคล762 Seca

รายละเอียดย่อ :
เครื่องชั่งน้ำหนักบุคคล ขนาดใหญ่
พิกัดกำลัง 150 kg
ละเอียด 500g
หน้าปัดใหญ่ มองเห็นชัดเจน
พื้นที่วางเท้า ขนาดใหญ่กว่าเครื่องชั่งวางขายตามห้างสรรพสินค้า