เครื่องชั่งน้ำหนักบุคคลDT-605E CAMRY

รายละเอียดย่อ :
เครื่องชั่งน้ำหนักบุคคล ขนาดใหญ่
พิกัดกำลัง 136 kg
ละเอียด 1 kg
หน้าปัทม์ใหญ่ มองเห็นชัดเจน
พื้นที่วางเท้า ขนาดใหญ่กว่าเครื่องชั่งวางขายตามห้างสรรพสินค้า