เครื่องชั่งน้ำหนักระบบดิจิตอล ADAM AGF 150

รายละเอียดย่อ :
เครื่องชั่งน้ำหนักระบบดิจิตอล ADAM AGF 150
– พิกัดกำลัง 150kg x 0.005kg
– ตัวเลข LCD 40 mm พร้อม backlight
– หัวอ่านสแตนเลลโลหะ 400 x 500 mm (ครอบฝาสแตนเลส)
– ผลิตภัณฑ์ของประเทศอังกฤษ