เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กอ่อน BW-20 NAGATA

รายละเอียดย่อ :
พิกัดกำลัง 20 kg / 5/10 g
ตัวเลข LCD สูง 25.4 mm อ่านง่ายและชัดเจน
ถาดเด็กนอน : 650 x 265 mm ถอดออกได้
ผลิตภํณฑ์ของประเทศไต้หวัน