เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กอ่อนBB-105 TANITA

รายละเอียดย่อ :
พิกัดกำลัง 20 kg / 5-10 g
ตัวเลข LCD สูง 25.0 mm
ปุ่มต่างๆ เป็นภาษาญี่ปุ่น
ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่น (Domestic market)
ผลิตภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่น