เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กอ่อน BD-590 TANITA

รายละเอียดย่อ :
พิกัดกำลัง 20 kg / 10 g (40 lb / 0.5 oz)
ตัวเลข LCD สูง 28.0 mm อ่านง่ายและชัดเจน
ผลิตภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่น
เหมาะสำหรับใช้ชั่งลูกน้อย เพื่อเช็คน้ำหนักที่เพิ่มในแต่ละวัน