เครื่องชั่งน้ำหนัก ระบบดิจิตอล พิกัดกำลัง 300 kg

รายละเอียดย่อ :
เครื่องชั่งน้ำหนัก ระบบดิจิตอล พิกัดกำลัง 300 kg
– ละเอียด 50g/100g
– คำนวณ BMI ดัชนีมวลกาย
– พร้อมชุดวัดส่วนสูง 60 – 212 cm
– ฐานชั่งน้ำหนัก ขนาด 270 x 370 mm
– รับประกันคุณภาพ 1 ปี โดย ZEPPER