เครื่องชั่งบรรจุข้าว ปุ๋ยเม็ด หรือ เมล็ดพันธุ์ต่างๆ และผสมข้าวสาร แบบสำเร็จรูป

Category: