เครื่องชั่งพร้อมที่กันตก300kg ยี่ห้อ SDS รุ่น IDS713