เครื่องชั่งพร้อมที่กันตก60kg ยี่ห้อ SDS รุ่น IDS713