เครื่องชั่งพร้อมที่กันตก300kg ยี่ห้อ OHAUS รุ่น  Defender3000(T31)