เครื่องชั่งพร้อมที่กันตก500kg ยี่ห้อ LOCOSC รุ่น LP7516C