เครื่องชั่งพร้อมที่กันตก60kg ยี่ห้อ LOCOSC รุ่น LP7553 ขนาดแท่น50x60cm