เครื่องชั่งพาเลทTscale TPS-II Pallet Scale 2000kg

รายละเอียดย่อ :
เครื่องชั่ง แฮนด์ พาเลท ( Pallet Scale)
พร้อมเครื่องพิมพ์ในตัว (Thermal Printer)
– พิกัดกำลัง 2000kg ละเอียด 0.5kg
– จอภาพ LCD ตัวเลขสูง 52 mm
– ขนาดเครื่องชั่ง 688 x 1160 mm
– ประกอบจากโรงงานต่างประเทศทั้งชุด