เครื่องชั่งรถบรรทุกแบบลอยหน้าคอนกรีต

เครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุกระบบดิจิตอล (Truck scales)
ชื่อสินค้า เครื่องชั่งรถบรรทุกแบบลอยหน้าคอนกรีต ยี่ห้อ COMMANDOR

ราคา : 2xx,xxx บาท