เครื่องชั่งระบบดิจิตอลEB9388 CAMRY

รายละเอียดย่อ :
* พิกัดกำลัง 150 kg ละเอียด 0.1 kg
* ตัวเลข LCD สีดำ แสดงน้ำหนัก
* เปิดเครื่องให้ทำงาน โดยใช้เท้าสัมผัสเบาๆ บริเวณเครื่องชั่ง