เครื่องชั่งละเอียดสูง1000g รหัส WLC 1-A2 ยี่ห้อ RADWAGรุ่น WLC A2