เครื่องชั่งละเอียด 0.01gPR4202

รายละเอียดย่อ :
– พิกัดกำลัง 4200g ละเอียด 0.01g
– จานชั่งสแตนเลส เส้นผ่าศูนย์กลาง 180 mm
– Tare, Units อื่นๆ รวมถึงนับจำนวน (Counting)
– พลังงาน : ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V.
– ผลิตภัณฑ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา