เครื่องชั่งวัวแบบตัวเลขดิจิตอล ยี่ห้อ Hason รุ่น CWB7-1500kg