เครื่องชั่งวิเคราะห์ความชื้นPBM53 ADAM 50 g / 0.001 g ” Moisture Analyser “

รายละเอียดย่อ :
– พิกัดกำลัง 50g ละเอียด 0.001g / 0.01%
– ตัวเลข LCD ใหญ่ถึง 24 mm อ่านค่าชัดเจน
– ค่าเปอร์เซ็นต์ต่ำสุด 0.01 %
– ISO9001 ผลิตภัณฑ์ของประเทศอังกฤษ
Category: