เครื่องชั่งวิเคราะห์ไขมัน และมวลน้ำ UM-051 TANITA

รายละเอียดย่อ :
* พิกัดกำลัง 150 kg ละเอียด 0.1 kg
* ตัวเลข LCD สีดำ แสดงน้ำหนัก พร้อมวิเคราะห์ มวลไขมัน และมวลน้ำ
* เปิดเครื่องให้ทำงาน โดยใช้เท้าสัมผัสเบาๆ บริเวณเครื่องชั่ง
* บันข้อมูล ผู้ใช้งานได้ 4 ท่าน