เครื่องชั่งวิเคราะห์ไขมัน DC-360 TANITA

รายละเอียดย่อ :
พิกัดกำลัง 270 kg / 100 g
– ระบบวิเคราะห์ B.I.A. ( Bioelectrical Impedance Analysis)
– วิเคราะห์ น้ำหนัก , ดัชนีมวลกาย (BMI) , Basal Metabolic Rate,
Fat % and Fat mass, Visceral Fat Level, Total Body Water,
predicted Bone Mass
– ข้อมูลที่วิเคราะห์ได้ จะพิมพ์ออกมาโดยอัตโนมัติ
– ผลิตในประเทศญี่ปุ่น (Made in Japan)
– ISO13485, ISO9901
– ไม่เป็นเครื่องมือแพทย์ตามวินิจฉัยของ อย. ไทย