เครื่องชั่งสปริง 2 หน้า ถาดกลม รหัส : สิงห์คู่สมอ15R ยี่ห้อ :  สิงห์คู่สมอ รุ่น : สิงห์คู่สมอ