เครื่องชั่งสปริง 2 หน้า พิกัดกำลัง 100 kg

รายละเอียดย่อ :
เครื่องชั่งสปริง 2 หน้า พิกัดกำลัง 100 kg มีล้อเข็น