เครื่องชั่งสปริง60กิโล รหัส PSLN2-60 ยี่ห้อ Tiny รุ่น :รุ่น 100%