เครื่องชั่งสปริง60กิโล รหัส : สิงห์ธงชัย-60 ยี่ห้อ : สิงห์ธงชัย รุ่น :รุ่น  “สิงห์ธงชัย 60”