เครื่องชั่งสินค้า 1~30kg ตั้งโต๊ะ

รายละเอียดย่อ :
พิกัดกำลัง 15 kg ละเอียด 1 g
* ตัวเลข LED สีแดง 0.56 นิ้ว
* จานสแตนเลส 218 x 260 mm
* โปรแกรม : Tare หักน้ำหนักภาชนะ ,
Stand By อัตโนมัิติ เมื่อไม่ใช้งาน 2 วินาที
* พลังงาน : Rechargeable battery ใช้งานต่อเนื่องได้ 60 ชม. หรือเลือกใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V.